Vítame vás.
Gebr Kanters - Slovakia
Vítame vás!
 
Naša spoločnosť sa volá Kanters Brothers Transport.
Sme moderná, medzinárodná prepravná spoločnosť so špecializáciou
na prepravu živých zvierat.  
 
Máme moderne vybavený vozový park:  
 
•       Automatické napájacie zariadenie
•       Mechanické vetranie
•       GPS
•       142 m² na nákladnom vozidle s prívesom (2 × 3 alebo 4 podlažia)
•       134 m² na nákladnom vozidle s prívesom (1 x 3 alebo 4 podlažia)
 
Zaisťujeme nezávislú prepravu pre:  
•       Bitúnky
•       Obchodné firmy
•       Rôzne poľnohospodárske podniky
 
So srdečným pozdravom
The Kanters Brothers.